www.flexenergy.com

Sanayileşmenin sürekli ve kaliteli enerji isteği, elektrik ve ısı enerjisine olan talebi hızla artırmakta,

bu durum, yatırımcıları kendi enerjilerini üretmeye zorlamaktadır.

Gelecek, yerinde enerji üretimindedir.

Çünkü yerinde üretim daha temiz, daha ucuz ve daha güvenilirdir.

 

Gaz türbinleri kojenerasyon tesislerinde en çok tercih edilen, güvenilir ve kendini ispatlamış ürünlerdir.

 

Doğalgaz, biogaz, çöp gazı, kuyubaşı gazı, flare gas vb. ile çalışabilme seçeneklerine sahiptir.

 

Türkiye ve bölge ülkeleri temsilcisi olduğumuz Amerikan menşeili FlexTurbinesTM

ileri teknoloji ürünü modüler gaz türbinleridir.

 

Petrol sondaj sahaları, büyükbaş & kanatlı atık bertaraf tesisleri,

atık su arıtma tesisleri, sanayi tesisleri, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları,

okullar, üniversiteler vb. yerler için ideal bir sistemdir.